ISSN:2149-0821

ŞEHİRLERİN RENKLİ PLASTİKLERİ: Dış Mekan için Yapılmış Renkli Heykeller


Gelişen yeni tekniklerle beraber heykelin malzemesi ve boyutu değiştiğinde, biçimi de çok anlamda farklılık göstermiştir. Günümüzde heykeltıraşlar amaçları doğrultusunda her türlü malzeme ve tekniği sanatlarına katmayı başarmışlardır. Pek çok sanatçı çalışmalarında farklı teknik, biçim ve renk kullanmayı denemiştir. Bazen sanatçılar özellikle dış mekân heykellerinde, çevre verilerinden hareketle yapıtlarını boyama yoluna gittikleri gibi, bazı sanatçıların da kendi tarzı olarak rengi heykellerinde kullandıkları görülmüştür. Farklı bakış açıları ve amaçlarla heykele giren renk, izleyicisine farklı duygular yaşatabilmiştir. Her türlü gelişmelerden fazlasıyla yararlanan sanatçılar; biçimler, renkler, konular, boyutlarla doğaya, şehirlere neşeli yorumlar katmışlardır. Bazen sanatçılar, büyük boyutlar tercih ederek hem resim, hem heykel, hem mimari özellikleri eserlerinde başarıyla kullanmışlar, heykelin sınırları dışına çıkmışlardır. Farklı anlatım araçlarıyla birbirlerinin alanlarını kullanan resim ve heykel, özellikle dış mekânda neşeli görünümleriyle şehirlere ve orada yaşayanların hayatlarına katkıları kaçınılmaz olmuştur.


Keywords


Heykel, sanat, renk

Author: Nurbiye UZ
Number of pages: 75-91
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.227
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.