ISSN:2149-0821

ULUSLARARASI ÇEVRE REJİMLERİ


Çevre sorunlarının uluslararası ilişkiler disiplininde önemli bir konu olarak öne çıkmaya başlaması 1970’li yıllara rastlamaktadır. Nüfus artışı, hızlı ekonomik kalkınma paralelinde sanayileşmenin neden olduğu kirlilik, doğal kaynakların optimum kullanılmaması gibi çeşitli faktörler önemli çevre sorunlarına neden olmaktadır. Bu çevre sorunlarını en aza indirebilmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla uluslararası ilişkilerde birtakım yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Bu düzenlemelerin genel çerçevesini uluslararası çevre rejimleri oluşturmakta olup, bu çalışmada uluslararası çevre rejimlerinin kuruluşu, kapsamı, etkinliği, ve uygulamada karşılaşılan sorunların incelenmesi amaçlanmaktadır.


Keywords


Uluslararası Çevre Rejimleri, Uluslararası Çevre Sorunları, Birleşmiş Milletler.

Author: Ebru GENÇALP - - Barış GÜRSOY
Number of pages: 215-235
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.230
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.