ISSN:2149-0821

GRAFİK TASARIM VE GERİLLA REKLAMCILIK


Bu araştırma hedef kitlenin hiç beklemediği bir anda hiç beklemediği bir durumda karşısına çıkan reklam tasarımları üzerine yapılmıştır. Yapılan araştırmada düşük bütçeli firmaların yüksek bütçeli firmalarla rekabet edebilmeleri adına ilk kez Jay Conrad Levinson tarafından uygulanan gerilla reklamcılık ele alınmıştır. Sonrasında düşük bütçeli firmalarla sınırlı kalmayıp birçok firma tarafından da kullanılarak etkinliği kanıtlanan gerilla reklamcılığın tanımı yapılmış ve örneklerle açıklanmıştır. Grafik tasarımla birlikte ele alınan reklamcılığın genel olarak hangi yollarla hedef kitleyle buluştuğu incelenmiştir. Bu bağlamda grafik tasarım, reklamcılık ve gelişimleri ile ilgili kaynaklar da araştırılmıştır. Gerilla reklamcılık adına yapılmış olan sınır tanımayan tasarımlar görsellerle örneklendirilmiştir. Gerilla reklamcılığın ve grafik tasarımın ortak noktası olan yaratıcı fikir ve dikkat çekicilik üzerinde durulmuştur. Özellikle günümüz rekabet ortamında hedef kitleye ulaşmak için farklı şeyler ifade etmenin gerekliliği önemle belirtilmiştir. Nitel-betimsel araştırma yöntemiyle ilgili kaynaklar detaylı olarak araştırılıp incelenmiştir. Sonuç olarak ise gerilla teriminin yetersiz olduğu bu bağlamda yeni bir kavramın geliştirilmesi gerekliliği savunulmuştur.


Keywords


Grafik Tasarım, Reklamcılık, Reklam Mecraları, Gerilla, Gerilla Pazarlama, Gerilla Reklamcılık

Author: Hüseyin ERYILMAZ - - Melike ATILKAN
Number of pages: 132-151
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.237
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.