ISSN:2149-0821

IRAK TÜRKMEN ŞAİRİ ALİ MARUFOĞLU HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ŞİİRLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME


Irak çağdaş Türkmen edebiyatı, 19. yüzyıldan itibaren teşekkül etmeye başlamıştır. Bu dönemde, özellikle Kerkük, Musul ve Tuzhurmatu gibi Türkmen bölgelerinde bu edebiyatın temsilcileri ürünlerini ortaya koymuşlardır. Bunlar arasında, Türkmen şairi Ali Marufoğlu da Türkmen edebiyatında önemli ve görkemli isimlerden birisidir. Bu çalışmada, Ali Marufoğlu’nun bir şair olarak Türk edebiyatına tanıtılması amaçlanmıştır. Gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında, Marufoğlu ile mülakat yapılarak hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilgi alınmış ve kendisiyle ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalara ulaşılmıştır. Ancak Irak bölgesinde yaşanan çatışma ortamında yapılan çalışmalarda çeşitli zorluklar yaşanmıştır. Dolayısıyla elde edilebilen veriler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada, Irak Türkmenlerinin edebiyatında Ali Marufoğlu’nun en önemli katkısının hik?yelerle olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında şiirlerinde, özellikle hoyratlarıyla milli duyguları ifade etmesi dikkati çekmiştir. Bunların dışında Marufoğlu’nun Irak Türkmen okulları için Türkçe kitaplar basılmasında ve müfredatlarının hazırlanmasında önemli çabalar sarf ettiği tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmayla Irak Türkmenlerinin günümüzdeki önemli sanatçılarından birisi olan Marufoğlu’nun çok yönlü edebi kişiliği hakkında edebî bir inceleme bilim dünyasının dikkatine sunulmuştur.


Keywords


Ali Marufoğlu, Irak Türkmen Edebiyatı, Hik?ye, Hoyrat.

Author: Murtaza TUZLU
Number of pages: 416-428
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.257
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.