ISSN:2149-0821

SİYASAL PARTİLER VE YENİ MEDYA BAĞLAMINDA BETİMSEL BİR ANALİZ


Siyasal iletişim, siyasal partilerin mesajlarını seçmenlere iletmek için düzenlenen her türlü iletişim stratejilerini kapsamaktadır. Siyasal partiler ve aktörler, seçmeni bilgilendirmek ve seçmende hedeflenen tutum ve davranışlarda değişiklik yapmak için geleneksel kitle iletişim araçlarını ve yeni medya teknolojilerini kullanmaktadırlar. Özellikle son yıllarda, yeni medya teknolojileri siyasal iletişimde önemli bir yer tutmaktadır. Bu makalenin amacı, siyasal iletişim sürecinde partilerin yeni medya teknolojilerini kullanma biçimlerini medya teorileri çerçevesinde analiz etmektir. Makalede, siyasal iletişimde partilerin yeni medya teknolojilerini kullanma biçimlerinin betimsel analizi medya teorileri açısından yapılmıştır. Makalenin sonuç bölümünde, medya teorilerinden hareketle siyasal partilerin yeni medya teknolojileri kullanım biçimlerinin betimsel analiz sonuçları ortaya çıkarılmış, yorumlanmış ve değerlendirilmiştir.


Keywords


Medya, yeni medya teknolojileri, siyasal iletişim, siyasal partiler.

Author: Mehmet GÜL - - Fatime Neşe KAPLAN İLHAN - Mehmet GÜL
Number of pages: 303-320
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.258
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.