ISSN:2149-0821

PİYANO VE FLÜT KİTAPLARINDA TÜRK EZGİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME


Bu araştırma piyano ve flüt için düzenlenmiş Türkü (ninniler dahil), Tekerleme, Türk Makam Müziği eserlerinin kullanım biçimlerine yönelik bir profil çıkartabilmek amacı ile yapılmıştır. Böylelikle, Türkiye’de 1967-2015 seneleri arasında yayınlamış 22 piyano ve 7 flüt kitabı araştırılmıştır. Kitaplar 10 temel kriter göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Bunlar seviye, kullanılan parça türü, düzenleme kitabı olup olmama durumu ve parçalara ait bilgiler (yöre, makam ve usül, söz ve besteci, tempo, nüans, müzik terim ve işaretleri, süsleme) sıralanmıştır. Bu bilgiler üzerine tablolarda profil değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca kitaplarda en yaygın olarak kullanılan 27 adet parça tespit edilmiş ve parçaların ortak kullanım durumları grafik olarak belirtilmiştir. Araştırmada betimsel bir yöntem olan tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri doğrultusunda bulguların piyano ve flüt eğitimcilerine yol gösterici nitelikte olacağı ve öğrencilerin kendi kültürlerinden üretilmiş parça ve egzersizler ile kolay ve etkin öğretim yöntemlerine yatkınlık duyacağı düşünülmektedir.


Keywords


Piyano, Flüt, Eğitim, Düzenleme, Türk Ezgileri

Author: Ece KARŞAL - - Ceylan ÜNAL
Number of pages: 1-13
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.261
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.