ISSN:2149-0821

YAŞANTISAL ÖĞRENME KURAMININ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ SORUNLAR-ÖNERİLER


Bu çalışmada aktif öğrenmeyi ve bireysel farklılıkları temel alan” yaşantısal öğrenme kuramı” merkeze alınmıştır. Bireyler farklı yöntemlerle öğrenmektedir. “yaparak öğrenme” ya da “yaşantısal öğrenme” kavramları kuram ve uygulama ilişkilerini ortaya koyan ve birlikte değerlendiren bir yaklaşım biçimidir. Yaşantısal öğrenme kuramı, öğrenme kavramının bireylerin en verimli biçimde kendi yaşantılarından ve deneyimlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Staj; mesleki öğretimin temel kavramlarından biridir. Her eğitim seviyesindeki öğrencilerin eğitim-öğretim yoluyla elde ettikleri bilgileri ve becerileri yaparak ve uygulayarak sınamasıdır. Staj, okulda elde edilen soyut nitelikli bilgilerin iş yaşamında somutlaşmasını sağlayan uygulamalar bütünüdür. Bu çalışmada Eskişehir Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj çalışmaları değerlendirilmiş ve öğrenme stilleri ortaya konmuştur. Bu çalışmada staj kavramı ile öğrenme kuramları arasındaki ilişki özellikle David A. Kolb ’un “yaşantısal öğrenme” kuramı ile ortaya konulmuştur


Keywords


Yaşantısal Öğrenme, Staj, Öğrenme stilleri

Author: Zeki GÜLER
Number of pages: 171-196
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.269
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.