ISSN:2149-0821

KARS VE EDEBİYAT, KARSLI BİR DİVAN ŞAİRİ; HACI RIFAT


Geçmiş dönemlere ait eserlerin ortaya çıkarılarak okunup, anlaşılır hâle getirilmesi tarihimiz, kültürümüz, aynı zamanda edebiyat dünyamız için büyük önem taşımaktadır Bu çalışma, edebiyat tarihlerinde yer almamış bir şair; Hacı Rıfat ve Divan’ı üzerinedir. XIX. yüzyıl Divan şairlerinden olan Rıfat, Karslı’dır. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. .Elimizde Divan’ın tek ve asıl nüshası mevcuttur. Divanında, çok sayıda tarih düşürdüğü görülmektedir. Ayrıca, Divanındaki şiirlerine baktığımızda şairin üst düzeyde ehl-i beyt sevgisine sahip olduğunu görmekteyiz. Çalışmada Hacı Rıfat’ın hayatı hakkında bilgi verilmiş, Divan’ındaki bazı şiirler günümüz harflerine aktarılmış, örnekler sunulmuştur. Burada amaç şairin üslubunu şiirlerinden örneklerle göstermek ve şiirlerini tanıtmaktır.


Keywords


Kars, divan, Hacı Rıfat, şiir, edebiyat, Osmanlı

Author: Serhan ALKAN İSPİRLİ
Number of pages: 14-38
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.270
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.