ISSN:2149-0821

SEZAİ KARAKOÇ’UN ÖYKÜLERİNDE KENT – KASABA ALGISI


Bu makalede Sezai Karakoç’un öykülerinde okuduğumuz kent – taşra /kasaba çelişkisi irdelenmiştir. On sekizinci yüzyıldan itibaren tartışılmaya başlanan bu çelişki, edebiyata da yansımış, özellikle romantizm akımının etkisiyle taşra, büyük modern kentin tahribatına karşı arındırıcı bir alternatif olarak betimlenen bir olgu olmuştur. Bizim edebiyatımızda ilgi gören bu çelişkinin, inceleme konumuz olan Sezai Karakoç’un öykülerinde önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. İki öykü kitabı yayımlayan Karakoç’un bu öykülerinde poetik anlayışına paralel olarak kent-kasaba karşılaştırmalarında bulunduğu ve kasabayı/taşrayı insanın özünü muhafaza eden, kenti ise bu özü aşındıran, hatta yok eden bir atmosfer olarak betimlediği görülür. Çalışmamızın giriş bölümünde kent ve taşara olgularına dair genel bilgilere yer verilmiştir. İnceleme bölümünde öykülerdeki kent ve kasaba karşılaştırmaları mekân ve geleneksel-modern olguları etrafında ele alınmış, sonuç bölümünde ise tespit ettiğimiz bulgular değerlendirilmiştir.


Keywords


Sezai Karakoç, öykü, kent, kasaba.

Author: Hanife ÖZER
Number of pages: 197-206
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.272
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.