ISSN:2149-0821

ÇANAKKALE İLİ KEÇİCİLİK FAALİYETLERİ


Çanakkale ilinin nüfusu, 2013 ADNKS sonuçlarına göre 502 328 kişidir.Çanakkale ilinin toplam toprak varlığı 993.318 hektardır. İlin %53,75’ini orman ve fundalıklar,%33,25'ini tarım arazileri, %2,23'ünü çayır ve meralar, %10,77’sini yerleşim alanları, tarıma elverişsiz alanlar ve diğer araziler oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin % 81,5’i tarla arazisi, %8,2’si zeytinlik, %6,3’ü sebze, %2,1’i meyve, % 1,9’u ise bağ alanı olarak değerlendirilmektedir. Çanakkale ilinde 210.642 baş sığır, 415.543 baş koyun, 227.131 baş keçi mevcuttur. Keçiden elde edilen ürünlerde; 13.377ton süt, 2.230 kg peynir, 13.2 ton et, 760 kg kıl üretilmektedir. Yaptığımız çalışma ile Çanakkale ilinin küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinden keçicilik üzerinde durulmuştur. Coğrafi faktörlerin keçicilik faaliyetleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra, yıllara göre büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayıları, hayvansal ürün verimlerinin değişimi, hayvansal ürünlerin girdileri, çayır-mera alanları ve sorunları irdelenmiştir. Çanakkale’de keçiciliğin son 5 yıllık süreçte çok fazla değişmediği tespit edilmiştir. Türk Saanen Keçisi denilince artık akla Çanakkale gelir olmuştur. Coğrafi kaynakların ve beşeri faaliyetlerin sınırlayıcı olduğu ilde geçimini hayvancılıktan sağlayan insanlar üniversite ile yaptıkları çalışmalar sonucu daha bilinçli bir hayvancılık faaliyeti sürdürür olmuşlardır.


Keywords


Küçükbaş hayvancılık, keçicilik, Çanakkale.

Author: Rüştü ILGAR - - Seda KIRCAN
Number of pages: 52-86
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.278
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.