ISSN:2149-0821

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖRGÜTSEL PROBLEMLERİ İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ ÖRNEĞİ


Ülkemizde, gençliğin kimlik kazanmasında en önemli süreç olan üniversite yılları; sağlıklı bir yönlendirme yapılmadığı takdirde büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencilerinin sosyal problemlerini tespit ederek, bu problemlere çözüm önerileri geliştirmektir. Bu bağlamda Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi incelenerek öğrenci temsilcileriyle yüz yüze ve telefonla görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca, bu çalışmada öğrenci temsilcileri ve üniversite yönetimi arasındaki iletişim kanalları da ele alınmıştır. Ülkemizin geleceğinin inşa edildiği üniversitelerde gençliğin yetiştirilmesi ve sorunlarının çözülmesi hususunda bu tür sivil örgütlerin önemli bir yeri vardır. Bu sebeple binlerce öğrencinin bir arada eğitim gördüğü bu kurumlarda, problemleri anında iletmek ve güncel çözümler üretmek açısından Öğrenci Konseyleri’nin etkinliğinin artırılması sağlanmalıdır.


Keywords


Öğrenci Konseyi, Gençlik, Üniversite Gençliği, Muğla

Author: Cemil GÜNDÜZ
Number of pages: 274-286
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.289
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.