ISSN:2149-0821

A. S. BYATT, SAHİPLER: POSTMODERN BİR DEDEKTİF ROMANI


A. S. Byatt, Postmodern İngiliz Edebiyatındaki oldukça çok tartışılan yazarlardan biridir. Edebi kanondaki yeri büyük tartışmalara neden olmuştur. Eserleri diğer postmodern yazarlarınkinden oldukça farklı özellikler taşımasına rağmen postmodern bir yazar olarak değerlendirilmektedir. Yazma biçimini göz önünde bulundurarak bu çalışma, A. S. Byatt’ın edebi kanondaki tartışmalı yerini üzerinde duracak ve onun çeşitli edebi türlerin gelenekleriyle nasıl oynadığını ortaya çıkaracaktır. A. S. Byatt tarafından yazılan Sahipler bir romanstır fakat aynı zamanda bir gizem hikâyesi, bir hiciv, bir detektif hikâyesi, bir peri masalı, hem tarihsel hem de çağdaş bir kurgudur. Hem yapısı hem de temaları açısından oldukça karmaşık, incelikli ve çokkatmanlı bir romadır. Bu bakımdan Sahipler gerçek ve kurgu, arasındaki ilişkiyi, geçmiş ve şimdi arasındaki sınırları irdeleyen, ve postmodern detektif kurgusunda bu tür sınırların nasıl yapılandırıldığını ve nasıl çözüldüğünü inceleyen bir eser olarak analiz edilecektir.


Keywords


Detektif Romanı, Gerçeklik, Kurgu, Tarih, Postmodern.

Author: Cumhur Yılmaz MADRAN
Number of pages: 255-261
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.290
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.