ÂŞIK SÜMMANÎ’NİN TARİHİ OLAYLARA BAKIŞI
ÂŞIK SÜMMANÎ’S APPROACH TO HISTORICAL EVENTS

Author : Mustafa ARSLAN
Number of pages : 78-85

Summary

Bu makalede Âşık Sümmanî’nin tarih anlayışı ve tarihi olaylara yaklaşımı ele alınmıştır. Sümmanî, âşık tarzı edebiyat geleneğinin önemli temsilcilerindendir. Yaşadığı dönem farklı ve önemli tarihi olayların yaşandığı bir bunalımlar devridir. Sümmanî kendinden önceki dönemin tarihi olaylarını, hem de içinde bulunduğu dönemi şiirlerine yansıtarak gelecek nesillerin bu olayları anlamasına imkân sunmuştur. Onun şiirlerindeki tarih yansımaları toplumun ortak belleği açısından birer hatırlama figürü olması bakımından önemlidir.

Keywords

Sümmanî, tarih, bellek, hatırlama, aidiyet

Read:

Download: