ISSN:2149-0821

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE BOWLİNG BECERİSİNİN ÖĞRETİMİNDE EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİN ETKİLİLİĞİ


Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere bowling becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiğini araştırmaktır. Bununla birlikte eşzamanlı ipucuyla öğretimin ortam ve araç gereçler arası genelleme etkisi ve uygulama bittikten 1,3 ve 4 hafta sonraki kalıcılık etkisi de incelenmiştir. Araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli uygulanmıştır. Araştırmaya, ikisi erkek, biri kız olmak üzere toplam üç öğrenci katılmıştır. Eşzamanlı ipucuyla öğretim yönteminin bowling oynama becerisinin öğretimindeki etkililiğini değerlendirmek üzere toplu yoklama, günlük yoklama, izleme ve genelleme oturumları düzenlenmiş, değerlendirme için ise tek fırsat yöntemi kullanılmıştır. Bütün oturumlar bire bir öğretim düzenlemesi biçiminde yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları, bowling oynama becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkili olduğunu, öğretim sona erdikten 1,3 ve 4 hafta sonunda öğrenilen becerinin kalıcı olduğunu ve deneklerin bowling oynama becerisini farklı ortamlara ve araçlara genelleyebildiklerini gösterir niteliktedir.


Keywords


zihinsel yetersizlik, bowling becerisi, eşzamanlı ipucu yöntemi

Author: Evgin ÇAY - - Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN
Number of pages: 441-455
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3314
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.