ISSN:2149-0821

BİREYLERİN HAZ ARAMA YAPILARINA GÖRE FİLM TERCİHLERİ İLE FİLM DENEYİMLERİNDEKİ RASYONEL VE DUYGUSAL ÇIKARIMLARINDAKİ FARKLILIKLARIN İRDELENMESİ: ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE DENEYSEL BİR UYGULAMA


Yaşantısal deneyimler bilinçaltı ve bilinçüstü karmaşık karar süreçlerinin karşılıklı etkileşimiyle gerçekleşmektedir. Yapılan birçok araştırmaya göre insan deneyimleri özellikle bilinçaltı süreçlerin yoğun etkisi altında yönlendirilmektedir. Hatta bu yönlendirmeler çoğu zaman farkındalıkların ötesinde bilinçüstünü aktive etmektedirler. Bu bilinçaltı süreçler ise duyulara dayalı aktivasyonlardır. Dolayısıyla bireylerin duygusal hazları bu sürecin ana tetikleyicileri olabilmektedir. Bu araştırmada özellikle Zuckerman duygusal haz arama ölçeği çerçevesinde bireylerin film deneyimlerindeki rasyonel ve duygusal değişimleri irdelenmektedir. Araştırma hem nitel hem nicel tekniklerin bir arada yürütüldüğü deneysel bir uygulama şeklindedir. Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 33 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada nitel veriler söylem analizi ile yorumlanmaktadır. Nicel kısımlar için SPSS 16.0 ve Excel 2007 programlarından faydalanılmaktadır. Araştırmanın deneysel kısmında katılımcıların tercihi neticesinde The Next filmi örnek uygulama olarak ele alınmaktadır. Çalışmanın sonucunda, katılımcıların bireysel haz arama yapılarına göre film tercihlerinde ve izledikleri film ile ilgili duygusal ya da rasyonel çıkarımlarında farklılıklar bulunduğu görülmektedir.


Keywords


Deneyim, Haz Arama, Film, Sinema, Tatmin, Beklenti

Author: Yeliz BAŞ
Number of pages: 282-299
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3400
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.