ISSN:2149-0821

G20 ÜLKELERİNİN TEKNOLOJİ YOĞUNLUKLARINA GÖRE İHRACAT REKABET GÜÇLERİNİN BELİRLENMESİ


Bu çalışmanın amacı, G20 ülkelerinin SITC teknoloji sınıflandırmasına göre hammadde yoğun, emek yoğun, sermaye yoğun, kolay taklit edilebilen ve zor taklit edilebilen araştırma bazlı malların ihracatındaki rekabet güçlerini ortaya koyabilmektir. Bu bağlamda G20 ülkelerinin 1996’dan 2014’e (19 yıl) ihracat verileri kullanılmış ve Bela Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) indeksi ile bu veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; hammadde yoğun malların ihracatında Suudi Arabistan ve Rusya, emek yoğun malların ihracatında Hindistan ve Türkiye, sermaye yoğun malların ihracatında Güney Afrika ve Japonya, kolay taklit edilebilen araştırma bazlı malların ihracatında Çin ve İngiltere, zor taklit edilebilen araştırma bazlı malların ihracatında ise Japonya ve Güney Kore’nin rekabet gücüne sahip olduğu belirlenmiştir.


Keywords


Rekabet gücü, teknoloji sınıflandırması, G20 ülkeleri

Author: Kazım SARIÇOBAN - - Levent KÖSEKAHYAOĞLU
Number of pages: 594-609
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3451
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.