TRAGEDYA IŞIĞINDA MODERN TRAJEDİNİN TAHLİL UNSURLARI: MEZOPOTAMYA ÜÇLEMESİ’NDE TRAJİK ÖGELER
IN THE STORY ‘AT THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS’ A.I. KUPRIN’S POINT OF VIEW ABOUT LAVRA ON THE EXAMPLE OF THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS

Author : Asiye ÇIĞRI YILDIRIM
Number of pages : 433-448

Abstract

Bu çalışmada öncelikle Aristoteles’in Poetika metnindeki tragedya tanımından yola çıkarak modern trajedinin tahlil unsurları tespit edilmiştir. Bu unsurlardan ilki, felsefe sahasında trajik olanın tanımından hareketle belirlenmiş olan olumlu değerlerin karşı karşıya kaldığı değer çatışmasıdır. Değer çatışmasına düşen karakterin tercihi neticesinde yüksek olumlu değerlerden birinin diğer değeri yok ederek varlığını devam ettirmesi, trajediyi mümkün kılar. İkinci unsur, olumlu değer taşıyıcısı olan trajik kahramandır. Çünkü trajik sona sürüklenebilecek kişinin değerlerle en azından ortalamanın üstünde bir ilişkiye ve olumlu karakter özelliklerine sahip olması gerekir. Üçüncü unsur ise estetik bir değer olarak yüce kavramıdır. Yüce kavramı bir tahlil unsuru olarak ele alınırken trajedinin değerlerle, dolayısıyla etikle olan ilişkisinin yanı sıra seyirci/okurda yaratması beklenen duygu esas alınmıştır. Tespit edilen bu üç unsur çerçevesinde Murathan Mungan’a ait Mezopotamya Üçlemesi’nde yer alan metinler tahlil edilmiş ve modern trajedi türünün tahlilinde yeni bir yaklaşım sunulmuştur.

Keywords

Trajedi, Mezopotamya Üçlemesi, Değer Çatışması, Trajik Kahraman, Yüce

Read:470

Download: 176