AĞAÇ BASKI-YAZISIZ ROMAN’ SANATINDA İLK KADIN SANATÇI: HELENA BOCHORÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ
THE FIRST WOMAN ARTIST in WOODCUT-WORDLESS NOVEL HELENA BOCHORÁKOVÁ-DITTRICHOVÁ

Author : Açelya Betül GÖNÜLLÜ
Number of pages : 339-353

Summary

‘Wordless novel’ ve ‘woodcut novel’ olarak literatürde yer alan ‘yazısız roman’; bir öyküyü sözcüklere yer vermeden sadece illüstrasyonlar ile anlatır. İlk yazısız romanlar Avrupa’da ortaya çıkar ve anlatılan öyküler, yetişkinlere yönelik sosyal içerikli, dramatik kurgulardır. Üretim tekniği olarak ağaç baskı tekniği kullanılmıştır. Bunun nedeni Alman dışavurumcu sanatta, sosyal içerikli konuları ifade etme aracı olarak ağaç baskı tekniğinin kullanılması sonucu, o dönem için, bu tekniğe bir tür sosyolojik, politik bir imge yüklenmesidir. Dolayısı ile yazısız roman, toplumsal sorunların en yoğun olduğu dönemlerden biri olan I. Dünya Savaşı’nın sonunda ortaya çıkmıştır. Sessiz film döneminden etkilendiği düşünülen yazısız roman, anlatı yöntemi ve özgünlüğü bakımından grafik romanın öncülü olarak kabul edilir. Bu çalışmada, yazısız roman sanatı ile ağaç baskı tekniğinde yazısız roman yapmış olan ilk kadın sanatçı Helena Bochoráková-Dittrichová araştırılmıştır.

Keywords

Ağaç baskı roman, Alman expresyonizmi, Frans Masereel, grafik roman, Helena Bochoráková-Dittrichová, kadın sanatçı, yazısız roman

Read:

Download: