KAYBOLMAYA YÜZTUTMUŞ BİR GELENEĞİN İZİNDE: TEKEYÜZÜ
ON THE IN QUEST OF A DISAPPEARING TRADITION: TEKEYÜZÜ

Author : Aydan ERDOĞAN - - Sibel PAŞAOĞLU
Number of pages : 504-512

Abstract

Bu bildiride, Ankara ili Çubuk ilçesi Yukarıemirler Köyü’nün, zamanla kaybolan Tekeyüzü geleneği ile bu geleneğin farklı uzantıları üzerinde kısaca durulmak istenmiştir. Bu bağlamda, söz konusu pratiğin eskiden uygulandığı bilinen Yukarıemirler köyünden kaynak kişilerle çeşitli tarihlerde yapılanmış ve yapılanmamış görüşme metodları uygulanarak röportajlar gerçekleştirilmiş ve bunlar görsel-işitsel kayıt altına alınmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında söz konusu pratiğin detayları ortaya çıkarılmak istenmiş, bu doğrultuda saha araştırması ve betimleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen bu araştırmada kaybolmaya yüz tutmuş folklorik-kültürel değerlerimizden biri olan “Tekeyüzü” geleneğinin tanıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca (varsa) farklı etnik grup, kültür ve coğrafyalarda bağlantılı bulunduğu benzer pratiklerin olası ortak/farklı etno-müzikal ve kültürel kodları üzerinde durulmak istenmiştir.

Keywords

Tekeyüzü, Gelenek, Pratik, Etno-Müzikal, Kültürel Kod

Read:409

Download: 161