YAZILI BASINDA 15 TEMMUZ SÜRECİNDE FOTOĞRAF KULLANIMI
USAGE OF PHOTOGRAPH DURING AT THE JULY 15 IN PRESS

Author : Mustafa BİLGE SATKIN
Number of pages : 420-434

Summary

Darbe gibi toplumları derinden etkileyen olağanüstü durumlarda, basının ne derece sorumlu bir yayın yaptığı hususu önemlidir. Bu amaçla yapılan bu çalışmada, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sürecinde yayımlanan 21 gazetenin birinci sayfalarında yer alan haber fotoğraflarının içeriği ve amacı incelenmiştir. İnceleme dönemi 16 - 29 Temmuz 2016 aralığıdır. Çalışmada toplam 2717 adet fotoğraf bulunmaktadır. Darbeyle ilgili kullanılan haber fotoğraflarının etik ilkelere uyup uymadığı tespit edildikten sonra fotoğrafların iletileri ve içerikleri incelenmiş, bu doğrultuda haber fotoğraflarında kullanılan altı ortak tema saptanmış ve kesitsel veri kümesi oluşturulmuştur. Veri kümesi incelemesinin sonunda, tüm gazetelerde darbeye karşı ortak ve etkili bir tutum izlendiği görülmüştür. Editörlerin fotoğrafın etkileme gücünden yararlanarak, sayıca fazla fotoğraf kullandıkları saptanmıştır. Araştırmada, birkaç örnek dışında, gazetelerin sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket ettikleri, kışkırtıcılıktan uzak, nesnel bir biçimde haber fotoğrafı kullandıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Askerî darbe, 15 Temmuz, Gazete analizi, Haber fotoğrafı, Demokrasi

Read:

Download: