ISSN:2149-0821

TOPLUMA GERİ DÖNÜŞ YAPMAYA ÇALIŞAN SUÇLULAR: SİVİL TOPLUM VE SOSYAL DEVLET AÇISINDAN ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAM SORUNU


Bu çalışmanın başlıca amacı suç tekrarının azaltılması ve toplumun korunması odaklı suçlularla ilgili yapılan çalışmaların, sosyal devlet ve sivil toplum çerçevesinde incelemesini gerçekleştirerek, Avrupa ve Amerika’daki bu yöndeki faaliyetlerle Türkiye karşılaştırmasını yapmaktır. Bu amaçla Türkiye’deki ve yurtdışındaki kurumsal yapı ve ilgili literatür karşılaştırmalı bir anlayışla değerlendirilmiştir. Herhangi bir şekilde hukuk kurumunun karşısına sanık olarak geçen bir birey, sonrasında tutuklu ya da hükümlü sıfatını taşımasa da toplum ve iş gücü piyasası karşısında olumsuz bir değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Suçluların bu anlamda hukuk tarafından verilen cezayı çektikten sonra dışarı çıktıklarında ikinci bir defa iş gücü piyasası tarafından cezalandırıldığını ifade edebiliriz. Eski suçlular ceza evinden çıktıktan sonra damgalanmakta ve dolayısıyla iş gücü piyasasına katılamamaktadırlar. İş gücü piyasasında eski suçlular tek bir sınıflamaya tabi tutulmaktadır. Onların durumu sadece suç işlemiş kişiler olarak değerlendirilmektedir. Buna karşılık yapılan çalışmalarda yeniden suç işlemenin önlenmesinde en etkili yollardan birisinin bir meslek sahibi olmak olduğunu göstermektedir.


Keywords


Suçlular, Eski Hükümlü, Suç Tekrarı, İş Gücü Piyasası, İstihdam

Author: Metin TÜRKMEN
Number of pages: 123-145
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3646
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.