KLASİK TÜRK MÜZİĞİ’NİN DUYGUSAL VE FİZYOLOJİK TEPKİLERE ETKİSİ
EMOTIONAL AND PHYSIOLOGICAL REACTIONS TO CLASSICAL TURKISH MUSIC

Author : Dilem DİNC - - Asli ASLAN
Number of pages : 293-304

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Klasik Türk Müziğinin Rast ya da Hüzzam makamında çalınmasının ve akustik özelliklerinin (hız ve üslubu) duygusal tepkileri nasıl etkilediğini incelemektir. 85 katılımcı bir odaya bireysel olarak alınmış ve veriler bilgisayar ortamında toplanmıştır. Deney gruplarına seçkisiz atama yöntemiyle alınan her katılımcıya 4’er müzik parçası dinletilmiştir. Müzik parçalarını dinledikleri sırada fizyolojik tepkileri ölçülmüştür. Her müzik parçasından sonra da Duygu Kafesi ve Görsel Analog ölçekleri ile sözel ölçümler alınmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak verilere SPSS 15 programında 4 (makam: 2 Rast ve 2 Hüzzam parçası) X 5 (müzik yok, hızlı – sade, hızlı – karmaşık, yavaş – sade ve yavaş – karmaşık) İki Yönlü Faktöriyel Tekrarlı Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Analiz sonuçları sözel ölçümlerde Rast makamında dinlenen müziklerin Hüzzam makamında dinlenilen müziklere göre daha olumlu değerlendirildiğini göstermiştir. Aynı zamanda analiz sonuçları müzik parçalarının hem hızlı hem de karmaşık özelliklere sahip olmasının diğer özelliklere sahip müzik parçalarından daha olumlu değerlendirildiğini de göstermiştir. Müziğin sadece hızlı çalınması da müzik parçalarının sözel ölçeklerde daha yüksek puanlarla değerlendirilmesine yol açmıştır. Rast makamının hızlı – sade, yavaş – sade ve yavaş – karmaşık özelliklere sahip müzik parçasını dinleyenlerde Hüzzam makamındaki aynı özellikteki parçayı dinleyenlere göre daha yüksek kalp atışı gözlenmiştir.

Keywords

duygu, Klasik Türk Müziği, makam, fizyolojik tepkiler, duygusal tepkiler

Read:457

Download: 165