DÜNYADA HAVAYOLU BİRLEŞMELERİ VE OLASI TÜRK HAVA YOLLARI-LUFTHANSA BİRLEŞMESİNİN İNCELENMESİ
ANALYZE OF AIRLINE MERGERS IN THE WORLD AND POSSIBLE MERGER OF TURKISH AIRLINES WITH LUFTHANSA

Author : Tüzün TOLGA İNAN
Number of pages : 259-274

Abstract

Sivil Havacılık Sektörü son 20 yıldır büyük bir gelişim içerisindedir. Bu gelişimi hızlandıran ana tema da havacılık birleşmeleridir. Bu gelişme kapsamında ilk olarak; sivil havacılık birleşmelerinin son yıllarda uygulandığı ülkelerden Çin, Amerika ve Japonya analiz edildikten sonra, Air France-KLM ve British Airways-IBERIA birleşmeleri incelenerek olası Türk Hava Yolları-Lufthansa birleşmesinin her iki firmaya ortak olarak neler kazandırabileceği hakkında çıkarımlarda bulunulacaktır. İkinci olarak; Air France-KLM, British Airways-IBERIA birleşmeleri örnek alınarak, Türk Hava Yolları-Lufthansa birleşmesinin her iki havayolu için ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları sıralandıktan sonra, bu birleşmenin Türk Hava Yolları için daha iyi sonuçlanabilmesi açısından önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Havayolu Birleşmeleri, Marka Altında Ezilme, Uçuş Noktası, Noktadan Noktaya Servis, Hub Kavramı .

Read:432

Download: 158