SANAT KURAMLARI BAĞLAMINDA MERKEZDEN PERİFERE:BAKSI MÜZESİ
IN CONTEXT OF ART THEORY;FROM CENTER TO PERIPHERY:BAKSI MUSEUM

Author : Melek Feride CELİK
Number of pages : 403-413

Abstract

Bu makale, Türkiye’de merkezden uzak, periferide yer alan, çağdaş ve yerel sanatı bağdaştıran ve 2014 Avrupa Konseyi ödüllü Baksı Müzesi üzerine yazıldı. Müze, modern ve gelenekselin bir arada sergilendiği sanat koleksiyonunun yanı sıra zanaat atölyelerini de bünyesinde barındırır. Bu değerlendirmede sanat akımı kapsamında Baksı Müzesi’nin Duchamp’ın postmodernizm yaklaşımları ile örtüşen unsurları dikkate alındı. Makalede Baksı Müzesi ve müze faaliyetleri Fransız sosyolog Pierre Bourdieu’nun ortaya attığı kuramlar çerçevesinde incelendi. Müzenin dokuma ve boyama atölyelerinin yöre halkı ekonomisine yaptığı katkı, Bourdieu’nün “Alan ve Sermaye” kuramı için iyi bir örnek oluşturken çevre halkına sağladığı ekonomik ve kültürel yarar ile de Bourdieu’nün Habitus kuramı ile uyum gözlendi. Bu çalışmada Baksı Müzesi’nin sosyal, ekonomik ve kültürel alanlara yaptığı özgün katkılar bu akımlar çerçevesinde değerlendirilerek açıklanacaktır.

Keywords

Merkez, Perifer, Pierre Bourdieu, Habitus, Kültürel Sermaye, Birikimsel Sermaye, Baksı Müzesi

Read:464

Download: 158