ETKİLEŞİMSEL ENSTALASYONLAR
INTERACTING INSTALLATIONS

Author : - Elvan KANMAZ-
Number of pages : 333-340

Abstract

Yeniçağın dijital teknolojisi, gündelik yaşamı çepeçevre sardığı gibi, güncel sanat edimlerine de farklı bir yapı kazandırmıştır. Modern dönemin tekrar yorumlanan çalışmaları, postmodern dönemin, belki de ötesinin, sanatı hangi noktaya taşıyabileceğini gözler önüne sermiştir. Sanatı salt bir izleme noktası olmaktan öteye taşıyan dijital yapı, sanat yapıtına yeni bir özellik atfetmiştir: Seyirci ile etkileşime girebilme. Etkileşime giren yeni dijital kurgular izleyici ve eser arasında bir etki-tepki durumuna olanak sağlamakta ve bu yeni arayüz sayesinde izleyici yapıta dâhil olabilmektedir. Araştırmanın konusu açısından; dijital çağın tepkimeye giren enstalasyonlarının genel yapısı ve kurgusu, örnekler üzerinden incelenmiştir. Bu biçimsel yorumlamaların yeni bir deneyim olması ve sanat eseri kavramının biçimsel özelliklerinin farklı bir alana çekmesi bakımından önemlidir. Bu açıdan güncel sanata getirileri incelenmiştir.

Keywords

dijital enstalasyon, dokunabilirlik, etki-tepki, disiplinlerarası

Read:661

Download: 386