METROBÜS SİSTEMLERİNDE EMNİYET VE GÜVENLİK
SAFETY AND SECURITY IN BRT SYSTEMS

Author : Mehmet ŞAH AKTO - - Mustafa Nafiz DURU
Number of pages : 376-393

Abstract

Metrobüs sistemleri geleneksel otobüslerin esnekliği ve ekonomikliği ile metro hızının ve konforunun birleşimidir. Dünyada metrobüs sistemleri ve yolcu sayısı her geçen gün artmakta ve günlük çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Metrobüs sistemleri hız, konfor, esneklik, kısa proje süresi, düşük yapım bakım ve onarım maliyeti gibi avantajlar sunmaktadır. Ancak metrobüs sistemleri bu avantajları sunarken tasarım aşamasında sistemin performans göstergelerinden olan emniyet ve güvenlik konusuna ne kadar önem verildiği sorusu akla gelmektedir. Bu çalışmada Dünya’daki metrobüs sistemlerinin ana bileşenleri ve alt bileşenleri emniyet ve güvenlik açısından incelenmiştir. Metrobüs sistemleri terminolojisinde emniyet ve güvenlik kavramları birbirinden farklı anlamlarda kullanılırken Türkçe literatürde aynı anlamda kullanılarak anlam karmaşasına neden olmaktadır. Bu çalışmada bu anlam karmaşıklığının giderilmesi için emniyet ve güvenlik kavramları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Metrobüs sistemlerinde emniyet ve güvenlik konularında tam bir başarı sağlanabilmesinin yasa koyucuların, tasarımcıların, işletmelerin ve sistem kullanıcılarının ortak sorumluluğuyla mümkün olduğu anlaşılmıştır.

Keywords

Metrobüs, hızlı otobüs, emniyet ve güvenlik

Read:443

Download: 166