ŞAN EĞİTİMİNDE SOLUNUM VE NEFES YÖNETİMİ
THE RESPIRATION AND THE MANAGEMENT OF BREATHING IN VOICE TRAINING

Author : İlker İŞSEVER
Number of pages : 365-375

Abstract

Solunum, nefes yönetimi ve bunların fizyolojik açıdan kullanılma prensiplerinin öğrenilip öğretilmesi, doğru ve profesyonel bir şan eğitiminin de temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada ilk olarak; canlılar için en zorunlu vücut işlevi olan solunum konusu, gerek anatomik, gerekse işleyiş yönleriyle açıklanmıştır. Bunu yaparken ilk olarak, solunuma neden olan, alçak ve yüksek atmosfer basıncının, vücutta oluşan sürekli döngüsü hakkında bilimsel bilgiler sunulmuştur. Sonrasında, solunum organları (diyafram, akciğerler, göğüs bölgesi kasları ve karın bölgesi kasları) hakkında temel bilgiler verilmiş ve daha sonra bu organların, şarkı söyleme sırasındaki görevleri ile kullanım çeşitliliğinden bahsedilmiştir. Ardından, bu çeşitliğin kullanım safhaları, resimler yardımıyla, teorik olarak da anlatılmıştır. Son olarak, sesini doğru kullanmak isteyen tüm şarkıcılar ve sesini iş yaşantısında yoğun olarak kullananlar için (spikerler, öğretmenler…vb.), verilen tüm bu bilgiler harmanlanarak, en doğru şekilde şarkı söyleyebilmek için gerekli olan veriler, sonuç ve tavsiyeler bölümünde sunulmuştur. Sesini profesyonel kullananlar için, en gerekli ve geliştirilebilir solunum hakkında güncel kaynaklardan toplanan bilgiler, kendi bilgilerimiz ile harmanlayarak sunulmaktadır. Bu çalışma içerisinde, farklı bölümlerde; solunumun tanımı, fizyolojisi, türleri, solunuma destek olan anatomik organlar ve işleyişleri ile bu işleyişlerin verimli kullanımlarına değinilmiş, sonuç ve öneriler bölümde ise, tavsiye niteliğinde, sesi korumak için yapılması gereken doğru solunum şekilleri ve işleyişleri hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuç olarak, şan eğitiminde farklı şekillerde öğretilen diğer nefes kontrol yöntemleri de tespit edilerek ve bu eğitimi alanlar için en uygun solunum şekli ve onun kontrolü hakkında bilgiler sunulmuştur.

Keywords

Solunum, Şarkı Söyleme, Fonasyon

Read:449

Download: 160