“KUTSAL ÜÇLEME SERGİ’DE” ADLI HİKAYESİNDE A.İ. KUPRİN’İN KUTSAL ÜÇLEME SERGİ MANASTIR (Svyato Troitse Sergieva Lavra) ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN MANASTIRA BAKIŞ AÇISI
IN THE STORY ‘AT THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS’ A.I. KUPRIN’S POİNT OF VİEW ABOUT LAVRA ON THE EXAMPLE OF THE TRINITY LAVRA OF ST. SERGIUS

Author : Hatice BAYANA
Number of pages : 424-432

Abstract

Edebiyatın birçok alanında faaliyet göstermiş olan Aleksandr İvanoviç Kuprin’in “Kutsal Üçleme Sergi’de” adlı hikayesinde Kutsal Üçleme Sergi Manastırı (Svyato Troitse Sergieva Lavra) örneği üzerinden manastıra bakış açışı ele alınmıştır. A.İ. Kuprin, nesnenin doğasında olan özelliklerini açığa çıkararak şiirsel bir izlenim oluşturduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Aziz Sergi Radonejski tarafından kurulan ‘Kutsal Üçleme Sergi Manastırı’na dikkat çekilmek istenmiş, zor durumda kalan insanlık için manastırın manevi güç haline geldiği vurgulanmıştır. Rus kültüründe Kutsal Üçleme Sergi Manastırı’nın önemli rol oynadığı; sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda tarih duygusu, halkın ruhu ve Rus Devleti’nin bir bütün olarak algılanması açısından manastırın çok önemli olduğu yazar tarafından dikkatlere sunulmuştur. A.İ. Kuprin tarafından ulusal bir sembol olarak ele alınan manastır, onu gerçek olarak algılamamızı sağlayan birçok ayrıntıyla bize verilmiştir. Göç esnasındayken geçmişe yönelen A.İ. Kuprin’in bu hikayesi 1930'da Fransa’da yazılmıştır ve hikaye küçük çocukla annesinin Kutsal Üçleme Sergi Manastırı'nda kaldığı sırada çocukluğunda yaşanan anılara dayandırılmıştır.

Keywords

A.İ. Kuprin, Kutsal Üçlü Sergi Manastırı (Svyato Troitse Sergieva Lavra), Rus Edebiyatı, Aziz Sergi Radonejski, Rus kültürü, sembol, tasvir, hikaye.

Read:460

Download: 164