ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ(Tokat İli Merkez İlçe Örneği)
DETERMINATION OF TEA CONSUMPTION CHOICES (Tokat Province Central District Example)

Author : Ebru ONURLUBAŞ - - Bilge GÖZENER - Aslıhan AYDEMİR - Hamza GENÇOĞLU
Number of pages : 112-122

Abstract

Bu çalışmada; Tokat merkez ilçede ikamet eden tüketicilerin çay tüketimine ilişkin verilere yer verilmiştir. Örnek hacminin belirlenmesinde oransal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 272 kişiyle yüz yüze görüşülerek elde edilen anket verileri çalışmanın ana materyalini oluşturulmuştur. Araştırmada; tüketicilerin %45,59’unun aylık ortalama 0,5-1 kg arasında çay tükettikleri, tamamına yakının (%92,65) siyah çay tükettiği, %76,10’u çayı sıcak tükettirken, %59,19’unun çayı şekerli tüketmeyi tercih ettiği, %84,19’unun en fazla kış mevsiminde çay içtiği belirlenmiştir. araştırmaya ait ilginç sonuç ise; tüketicilerin eğitim durumları incelendiğinde lisans mezunu olanların diğerlerine oranla daha fazla olmasına karşın (%30,15), tüketicilerin %26,84’ünün çay satın alırken son kullanma tarihine bakmadığı ve %80,88’inin ‘Alo Gıda Hattı’ numarasını bilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler uygun analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilerek yorumlanacaktır.

Keywords

Çay, Tüketim, Tokat, Ki kare

Read:960

Download: 402