TATİL İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VACATION AND HAPPINESS

Author : Yılmaz AĞCA - - Hüseyin AKSOY
Number of pages : 248-258

Abstract

Mutluluk, insanların yaşamları boyunca en önemli amaçlarından biridir. Aristoteles, mutluluğu insan yaşamının ereği olarak tanımlamıştır. İnsanın en temel olmasa da belki en önemli ihtiyacı olabilecek bu durumu neyin etkilediği önemli bir sorudur. Gelir, kariyer ve eğitim seviyesi gibi faktörler ile mutluluk arasındaki ilişki sıkça araştırılmıştır. İnsanın yaşadığı konut ile mutluluk arasında ilişki var mıdır? Araştırma, bu sorudan hareketle farklı gelir grubuna dâhil aileler için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarda yaşayan bireylerin mutluluk düzeyleri arasındaki farklılık ve bununla ilişkili faktörleri belirlemeye yönelik olmuştur. Bu çalışma ile düşük ve orta gelir grubuna dâhil olmak üzere, iki farklı örneklemden elde edilen demografik faktörlere ait veriler ile bu kişilerin mutlulukları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu amaçla bu farklı gelir grubuna dâhil kişilerin ikamet etmekte olduğu TOKİ sakinlerine anket uygulanmış ve elde edilen veriler çeşitli analizlerle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda düşük gelir grubu ve orta gelir grubu için yapılmış olan konutlarda yaşayanların mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Ayrıca alt gelir grubu konutlarda yaşayanların ortalama gelirleri orta gelir grubunda yaşayanlardan daha düşük olsa da bu farklılık anlamlı değildir. Buna ilaveten kişilerin gelirleri ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Kişilerin eğitim seviyeleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.

Keywords

mutluluk, ilişki, toplu konut, sosyal konutlandırma

Read:480

Download: 202