BİLECİK HALKEVİ’NİN AÇILIŞI, TEŞKİLAT YAPISI VE NEŞRİYATLARI
ESTABLISHMENT, ORGANIZATION STRUCTURE AND PUBLICATION OF BILECIK PUBLIC HOUSE

Author : Esin YÜZBAŞI - - Bayram AKÇA
Number of pages : 513-534

Abstract

Atatürk’ün devrimlerini halka benimsetmek, halkı eğitmek ve halkın yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla kurulan halkevi kurumları ilk olarak 19 Şubat 1932 tarihinde 14 yerde birden açılmıştır (Ankara, Eminönü, Eskişehir, Afyon, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Konya, Malatya ve Samsun). Halkevlerinde halk ile aydın birbirlerini tamamlamış, halkevi ve halkevli anlayışı da bu düşünceden doğmuştur. Bilecik Halkevi, 19 Şubat 1932 tarihindeki açılışa yetişmemiş olup Güzel Sanatlar Şubesi ve Müze ve Sergi Şubesi dışında ki tüm kollarıyla 24 Haziran 1932 tarihinde açılmıştır. Bilecik Halkevinin üyeleri ise vali, doktor, hakîm, çeşitli memurluklarda görev alan vatandaşlar ve halkı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm yurttaşlar olmuştur. Bilecik Halkevi yapılan devrim atılımlarının halka benimsetilmesi ve halkın eğitilmesi açısından basın ve yayın organlarının öneminin bilincinde olmuştur. Bu amaçla, süreli yayın, kitap, broşür ve piyes çalışmaları ortaya konulmuştur.

Keywords

Halkevi, Bilecik, Halkevi Teşkilatı, Halkevi Neşriyatı.

Read:439

Download: 160