OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKULA GEÇİŞ SÜREÇLERİNİN ÖĞRETMENLERİN HAZIRLADIKLARI EĞİTİM PROGRAMLARINCA DESTEKLENME DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE SUPPORT LEVELS OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS PREPARED BY THE TEACHERS OF THE TRANSITION PROCESSES OF THE CHILDREN IN THE PRESCHOOL PERIOD

Author : Zeynep TOPCU BİLİR - - Zeynep Seda ÇAVUŞ
Number of pages : 234-247

Abstract

Okul öncesi dönemde verilecek nitelikli bir eğitimin çocuğun yaşamını şekillendirmek açısından önem taşıdığı bilinmektedir. Bunun da yolu çocukların gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmış günlük ve yıllık planlardan oluşan eğitim programlarından geçmektedir. Doğumlarından itibaren içinde bulundukları güvenli aile ortamından ilk kez toplumsal yaşama adım attıkları sürecin başlangıcı olan bu dönemde; çocuklara sağlanan fiziksel ve sosyal imkanlar ile tüm gelişim alanlarını destekleyen eğitim programları, ileriki yaşamlarında potansiyellerini en üst sınıra çıkarabilmek noktasında kritik öneme sahiptir. Bu araştırmanın amacı, çocukların okula geçiş sürecinin öğretmenlerin hazırladığı eğitim programlarıyla desteklenme düzeyini incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tanımlayıcı model kullanılarak yapılan araştırmada, Düzce il merkezinde bulunan 8 bağımsız anaokulu ile iki ilkokul bünyesindeki anasınıflarında 2016-2017 Güz döneminde ele alınan aylık kazanım ve göstergeler incelenmiş ve her gelişim alanına ait kazanım göstergelere yer verilme düzeyine bakılmıştır. Araştırmanın verileri frekans ve yüzdelik dağılımlarla hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda; okul öncesi öğretmenlerin bilişsel, dil ve motor becerilerine yönelik kazanımlara daha çok yer verdiği görülürken, sosyal duygusal gelişim ve öz bakım becerileri alanında belli kazanımların ele alındığı, bazı kazanımlara hiç yer verilmediği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar okula geçiş sürecinde sosyal duygusal gelişim ve öz bakım alanlarına yönelik becerilerin önemli yer tutmasına rağmen, öğretmenler tarafından bilişsel, dil ve motor becerileri alanlarının gelişiminin daha çok desteklendiğini göstermektedir

Keywords

Okul Öncesi, Okul Öncesi Eğitim Programı, Okula Geçiş

Read:421

Download: 153