TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE SPOR YÖNETİMİNDE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI
THE EFFORTS OF DEMOCRATIZATION IN THE DAY-TO-DAY SPORTS MANAGEMENT OF THE TURKISH REPUBLIC

Author : Celal TAŞKIRAN - - Yahya DOGAR
Number of pages : 199-216

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren günümüze kadar, Türkiye’de spor yönetiminde meydana gelen demokratikleşme eğilimlerini tespit etmektir. Bu amaçla konu Anayasalar, kanunlar ve tüzüklerde yer alan şekliyle, tarihsel bir süreç içinde ve karşılaştırmalı bir metot ile ele alınarak incelenmiştir. Esas itibariyle, mahalli güç ve kaynakların insanların hizmetine sunulmasıyla merkeziyetçi yapıdan yerinden yönetime ve demokratik yapıya geçişin yol, yöntem ve konuları belirlenmeye, Türkiye’de spor alanında meydana gelen kıt, ekonomik kaynakların en verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasının, özellikle istikrarlı kararlar alınmasının temel mekanizmaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de spor hareketinin 1922-1936 yılları arasında yerinden yönetim, 1936-1938 yılları arasında yerinden yönetimden merkeziyetçiliğe doğru bir sapma, 1938-1986 yılları arasında tam merkeziyetçi ve 1986 yılından itibaren de yeniden yerinden yönetim anlayışla sevk ve idareye yöneldiği anlaşılmaktadır.

Keywords

Spor Yönetiminde Yerinden Yönetim, Sporda Demokratikleşme, Sporda Ademimerkezileşme

Read:764

Download: 283