1662-1663 (H. 1073) TARİHLİ 350 NUMARALI HARPUT ŞER'İYYE SİCİLİNİN TANITIMI VE FİHRİSTİ
INTRODUCTION OF HARPUT SHARİA COURT RECORDS DATED 1662-1663 (H. 1073) NUMBERED 350 AND ITS INDEX

Author : Nevim TÜZÜN
Number of pages : 466-485

Abstract

Şer'iyye sicilleri, Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından birisidir. Zira siciller, ait oldukları bölge hakkında siyasi, idari, askeri, iktisadi, hukuki, dini ve kültürel açıdan oldukça değerli bilgiler içermektedir. Osmanlı Devleti'nde merkez ile taşrada yaşayan insanların hukuki ilişkilerini yansıtan şer'iyye sicilleri, özellikle sosyal ve yerel tarih araştırmacıların temel başvuru kaynaklarındandır. Şer'iyye sicilleri, ait oldukları dönem ve yer hakkında önemli bilgilere sahip olmasından dolayı, şeriyye sicillerinin tanıtımı ve fihrist çalışmalarının yapılması, özellikle yerel tarih açısından büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu çalışmalara küçük bir katkı sağlaması amaçlanan bu makalede, Harput Kazası'nın 1662-1663 tarihli 350 numaralı şer'iyye sicillinin tanıtımı ve fihrist çalışması yapılmıştır.

Keywords

Harput, Şer'iyye sicili, Kaza, Kadı

Read:702

Download: 400