TÜRKİYE VE JAPONYA’DA 19. YÜZYILDAKİ MODERNLEŞME SÜREÇLERİNİN BAZI EKONOMİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRLMASI
A COMPARISON OF 19th CENTURY MODERNIZATION PROCESSES IN TURKEY AND JAPAN IN TERMS OF SPECIFIC ECONOMIC VARIABLES

Author : Mehmet Devrim TOPSES
Number of pages : 44-50

Abstract

Modernleşme sürecinin Avrupa ve Japonya’daki gelişimi benzer ekonomik ve sınıfsal özellikler temelinde gerçekleşmiştir. Bu ortak özellik, feodal üretim biçimleri arasından zaman içinde bir sermaye birikiminin oluşması ve yeniden üretime yatırılmasıdır. Osmanlı toplum yapısı ise 19. yüzyıla kadar merkezden bağımsız feodal birimlerin oluşmasına ve bir zenginlik üretmesine izin vermemiştir. Üretim, Osmanlı devletinin gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutmaz. Bu ayrım, Türkiye ve Japonya’da 19. yüzyılda başlayan modernleşme süreçlerinin genel özelliklerini, sonraki dönemdeki başarı ya da başarısızlıklarını belirleyen temel olgudur. Hangi uygarlık değerlerinin alınacağı, kültür ve uygarlık arasında bir ayrım olup olmadığı, din ya da eğitim kurumunun hangi işlevleri sürdüreceği gibi problem alanları kendi içinde bir önem taşımasına karşın, modernleşme sürecinin genel başarısını doğrudan belirleyemezler. Bu makalenin amacı, Türkiye ve Japonya’nın modernleşme süreçlerini, bu sürecin başladığı 19. yüzyıldaki toplumsal-ekonomik yapılarını ölçüt alarak karşılaştırmaktır.

Keywords

Türk modernleşmesi, tarihsel materyalizm, toplumsal değişme, feodalizm

Read:970

Download: 413