TTA’DAKİ BAZI KELİMELERİN KÖKENİ ÜZERİNE
ON THE ORIGIN OF SOME WORDS IN TURKISH DIALECTS

Author : Ferdi GÜZEL
Number of pages : 157-164

Abstract

Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ağızlarında bulunan 16 kelimenin yapısı üzerinde durulmuştur. Bir kısmı Türkiye Türkçesi yazı dilinde de görülen bu kelimeler şunlardır: aynat, balamurt, beşik, buşur-, çalman, domalan, düğdüç, farı-, gındırla-, horuntu, öneği, ötkel, pengeşke, tıyılma, üründüle-, yermeşik. Bu kelimelerden bir kısmı daha önce çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Bir kısmına ise ilk defa burada değinilmektedir. İncelenen kelimelerin bazıları Türkiye Türkçesi yazı dilinde unutulmuş olan arkaik kelimelerdir.

Keywords

arkaik kelimeler, etimoloji, Türkiye Türkçesi ağızları

Read:853

Download: 331