EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNÂMESİNE GÖRE 17. YÜZYIL İSTANBUL’UNDA TAKLİTÇİ ESNAF
EVLIYA ÇELEBI TRAVELBOOK ACCORDING TO 17TH CENTURY HUMORISTS IN ISTANBUL

Author : Ali YILDIRIM
Number of pages : 1-11

Abstract

Mizah insanlık tarihi kadar eski olan kültürel bir unsurdur. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana eğlence ve güldürü, insanların ve toplulukların değişmez geleneklerinden olmuştur. Eğlence ve güldürü noktasında insanların ortak pek çok yönleri olsa da, bu durum coğrafyaya, kültürlere ve topluluklara göre de değişimler göstermiştir. Mizah içerisinde taklit veya yansılama, en başta gelen eğlence türlerinden biri olagelmiştir. Belli karakter ve tipleri taklit etmenin yanı sıra hayvan ve tabiat taklitleri yapmak da bu mizah anlayışının önemli bir tarafını oluşturmaktadır. Diğer toplumlarda olduğu gibi bizim kültürümüzde de önemli bir geçmişi olan mizah anlayışı, Nasrettin Hoca, İncili Çavuş, Keloğlan, Karagöz-Hacivat gibi değerli temsilciler ve tipler yetiştirmiştir. Bu geleneğin 17. Yüzyıl İstanbul’undaki temsilcilerinin izlerine Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ulaşmaktayız. Çelebi, on üç tane mukallidin adını kaydettiği bu bölümde mizah anlayışının ne zaman başladığı, tarihi seyri ve bizim inanç ve kültürümüzdeki karşılığı hususlarında da bilgiler vermektedir.

Keywords

Evliya Çelebi, Seyahatname, Mizah, Mukallitler, İstanbul

Read:892

Download: 342