ISSN:2149-0821

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETİ KULLANIM AMAÇLARI


İnternet günümüzde her alanda ve her grup tarafından sıklıkla kullanılan yaygın bir araçtır. İnterneti yoğun olarak kullanan gruplardan biri de önlisans öğrencileridir. Bu çalışmanın amacı önlisans öğrencilerinin interneti hangi amaçlarla kullandığını tespit etmektir. Çalışmanın verileri Gülaşık (2011) tarafından geliştirilen “internet kullanım amacı” ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek araştırmaya katılmaya gönüllü olan 350 önlisans öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma nicel tarzda bir çalışma olup tarama modelindedir. Veriler yüzde ve frekans analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre önlisans öğrencileri interneti daha çok eğitim, ülke ve dünya gündemindeki haberleri öğrenme ve iletişim kurmak amaçlı kullandıkları tespit edilmiştir.


Keywords


İnternet, Teknoloji, Önlisans Öğrencileri

Author: Akın KARAKUYU
Number of pages: 474-480
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3903
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.