GÜVENCESİZ MESLEK: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ (MTİ)
PRECARIOUS JOB: SEASONAL AGRICULTURAL LABOR MTU)

Author : Nikolin AGALLİJA
Number of pages : 217-224

Abstract

Mevsimlik işgücü tarımsal üretime dayalı bir göçtür. Bu göç tarımsal ürünlerin üretimi ve hasadı zamanlarına bağlı olarak yılın belli dönemlerinde gerçekleşmektedir. Göç süreci boyunca ailelerin beslenme, barınma ve sağlık gibi konularda sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir. Aynı zamanda bu ailelilerdeki çocukların eğitim öğretimden kopma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Bu çalışma özellikle eğitim öğretim döneminde olan mevsimlik tarım işçisi gençlerle yapılmıştır. Eğitim hayatından kopmak zorunda kalan 17-25 yaş arası 5 kişi ile yapılan derinlemesine mülakat ile kişilerin bu mesleğe bakışları anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan mülakatlar sonucunda bu mesleği yapan gençlerin geleceğe umutla bakamadıklarını söylemek mümkündür. Eğitim hayatından kopma tehlikesi yaşamalarının bu süreçte etkili olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca mesleğin geçici olması, sosyal güvencesinin bulunmaması ve düşük ücret bu durumun diğer faktörleridir. Gençler mevsimlik tarım işçiliği mesleğine olumsuz bakmaktadırlar. Tarımsal üretim ülkemiz açısından önemlidir. Bu nedenle tarımın ihtiyaç duyduğu işgücü, yerel şartlara uygun mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasıyla çözüme kavuşacaktır.

Keywords

MTİ, gençler, tarımsal üretim,

Read:503

Download: 192