ISSN:2149-0821

OTMAN BABA VE TARİHSEL FONKSİYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME


Osmanlı’nın Rumeli bölgesini fethetmesiyle bu bölge yeni bir çehreye bürünmüştür. Bölge hem siyasi hem de dini yönden yeni bir yapılanmaya gitmiş ve bu durum oradaki halkı rahatlatmıştır. Bölgede uygulanan politika, yerli halk tarafından olumlu karşılık bulunmasıyla birlikte Osmanlı Devletine karşı olan bakışı değiştirmiştir. Bu bağlamda makalede Osmanlının Rumeli de tutunmasının sebeplerini ve izlediği politikaya değinmekle beraber Otman Baba dergâhının ve yetiştirdiği dervişlerin bölgede nasıl bir etkide bulunduklarını açıklamaktır. Balkanlarda İslam’ın ilk tohumlarını atan bu dervişler İslam için nasıl gönülleri fethettiklerini Otman Baba’nın felsefi bakış açısı üzerinden yorumlamak ve tasavvufi bakış açısının mahiyetini vurgulamaktır. Metodolojik olarak bu çalışma yazın taraması yapılarak elde edilen kaynakçalar ışığında yapılan okumalarla elde edilen bilgiler tasnif edilerek sunulmuştur. Bu bilgiler analiz edilerek tarafımızca yorumlarla katkı sunulmaya çalışılmıştır.


Keywords


Otman, Rumeli, Tasavvuf, Osmanlı

Author: Ali TANRIVERDİ
Number of pages: 541-551
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3969
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.