ISSN:2149-0821

SERMAYE PİYASALARINDA TAHVİL VE PAYLARIN VERGİLENDİRİLMESİ


Finansal piyasaların temel fonksiyonu, fonların, tasarruf sahiplerinden, fona ihtiyacı olan kişi, şirket veya hükümetlere transferini sağlamaktır. Sermaye piyasaları da bu bağlamda tasarruf etmek isteyen kişilerle, fon talep eden kişileri bir araya getirerek transfer işlemini gerçekleştirmektedir. Sermaye piyasası araçları da bu finansal döngünün en etkin ve en verimli şekilde işleyebilmesi için gerekli olan unsurdur. Bir ülkedeki sermaye piyasası araçlarının çeşitliliği, o ülkedeki sermaye piyasasının gelişmişliğinin başlıca göstergelerindendir. Bu sebeple sermaye piyasası araçlarının çeşitliliğinin fazla olması, elinde atıl durumda bulunan fonlarını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin tüm kesiminin etkin bir şekilde sisteme katılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmamızda pay ve tahvil kavramları tanımlanarak, sermaye piyasalarında pay ve tahvillere olan talep dikkate alınarak tam mükellef gerçek kişilerde bu menkul kıymetler üzerinden elde edinilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi incelenecektir.


Keywords


Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Aracı, Pay, Tahvil, Vergilendirme.

Author: Ahmet GÜNEŞ - - Şafak NARBAY
Number of pages: 375-390
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3972
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.