TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE MOBİL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
MOBILE TECHNOLOGY PRACTICES IN TURKISH INSURANCE SECTOR

Author : Levent SEZAL
Number of pages : 130-143

Abstract

Teknolojik gelişmeler tüm alanlarda olduğu gibi, sigorta sektöründe de görünümünü ve iş yapış şeklini değiştirmektedir. Sigorta dağıtım kanalı, bu etkileşimden en çok pay alan fonksiyonlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigorta sektöründe dağıtım kanalları çok uzun zamandan beri acente ve brokerlerden oluşmakta iken, artık mevcut ve yeni müşterilerine mobil teknolojiler üzerinde çalışan direkt ve dolaylı kanallar üzerinden de ulaşabilmek için ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmada teknolojik gelişmeler, bu gelişmelerin kişiler ve toplumlar üzerindeki etkilerinden yola çıkarak mobil teknolojiler ve mobil teknolojilerin geleceği konusuna değinilmiştir. Çalışma özellikle sigorta sektörüne yönelik sentezlenerek mobil teknolojilerin uygulama alanları ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Keywords

Mobil Teknoloji, Sigorta, Dijitalleşme, Dağıtım Kanalı

Read:710

Download: 305