ISSN:2149-0821

ULUS-ÜSTÜ PARLAMENTODA SİYASİ GRUPLARARASI KOALİSYONLAR: ETKİNLİK VE ETKİLEŞİM SÜREÇLERİ İLE İNTERGRUPLAR


Ulus-üstü olma özelliğine sahip tek parlamento olan Avrupa Parlamentosu'nda ulusal düzeyde seçilen üyeler siyasi gruplar içinde yer almaktadır. Siyasi gruplar üye devletlerin siyasi sistemlerindeki çeşitli siyasi ve ideolojik yönelim farklılıklarını yansıtan siyasi partilerden ya da siyasi parti ittifaklarından oluşmaktadır. Parlamentoda farklı siyasi gruplardan parlamento üyeleri bir araya gelerek iki tür grup oluşturmaktadır. Bunlardan biri parlamento organı olan resmi statü ve güce sahip siyasi komitelerdir. Diğeri ise herhangi bir resmi statü ve güce sahip olmayan ancak parlamento tarafından desteklenen ve karar alma süreçlerinde de etkili aktörler olarak dikkat çeken intergruplardır. İntergruplar farklı siyasi gruplardan Parlamento üyelerinin, belirli konulardaki çıkarları geliştirmek, geliştirdikleri bu çıkarları Parlamento gündemine taşımak ve bu alanda politikaların belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturdukları gruplardır. Her parlamento döneminde yeniden oluşturulan bu gruplar oldukça farklı alanlarda faaliyet göstermekte ve parlamento-dışı etkileşimlerle de güçlenmektedir. Bu çalışmada, intergrupların özellikleri ve gelişim süreçleri incelenerek, mevcut durumda Parlamentoda faaliyet gösteren intergrupların amaçları, faaliyet konuları ile geliştirdikleri çok yönlü etkileşim süreçleri ele alınmaya çalışılmıştır.


Keywords


Avrupa Parlamentosu, Intergrup, Siyasi grup, Ulus-üstü

Author: Feza SOLAK TUYGUN
Number of pages: 159-177
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.3995
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.