ISSN:2149-0821

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YEŞİL LOJİSTİĞİN ÖNEMİ DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ


Küreselleşme olgusunun doğal bir sonucu olarak Dünya’nın giderek küçük bir köy haline gelmesiyle işletmeler, yıkıcı rekabet ortamında üstünlüğü sağlamak amacıyla lojistik operasyonlarına artan derecede önem vermektedir. Üretim ve dağıtım temelinde gelişen geleneksel lojistik faaliyetler özellikle maliyet minimizasyonu ve işletmeleri stratejik amaçlarına ulaştıracak etkin operasyonel faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda Dünya üzerindeki uluslararası toplumsal kuruluşlar, küresel işletmeler ve lojistik firmalar doğayı ve çevreyi korumanın artık en temel yaşamsal görevlerinden biri olduğunun farkına varmışlar ve bunun sonucunda lojistik süreçlerde birtakım değişiklikler yaşanmıştır. Bu bağlamda 1997’de imzalanan ve 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ile işletmelerin lojistik faaliyetlerinde çevreye verdikleri zararın azaltılması konusunda sosyal çevrenin önemli aktörlerinden olan toplum ve devlet daha duyarlı olmaya başlamıştır. Çalışmanın amacı, dünyada giderek artan ilgiye sahip olan yeşil lojistiğin tanımını yapmak, yeşil lojistik kavramının ülkemizdeki lojistik sektörü açısından önemini ortaya koymak ve lojistik yöneticilerine sürdürebilir lojistik ile ilgili yapılan örnek uygulamaları tanıtmaya çalışmaktır.


Keywords


Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Lojistik

Author: Serkan GÜVERCİN
Number of pages: 465-481
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4003
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.