ISSN:2149-0821

MEKÂN TASARIMI BAĞLAMINDA YAŞANILMIŞ MEKÂNLARIN İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜ: HEREKE SÜMERBANK LOJMANLARININ EĞİTİM BİNASINA DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ


Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde endüstri yapıları ve endüstriye hizmet eden yan işlev yapıları yeniden işlevlendirme ile hayat bulmaktadır. Kocaeli ilinin Hereke beldesinde yer alan Sümerbank lojmanları da Kocaeli Üniversitesi bünyesinde eğitim binaları olarak hizmet vererek sanayi çalışanlarının terk ettiği mekânlarda yeniden yaşamın sürdürüldüğü ve tarihi dokunun kent dokusunun sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğu önemli bir örnektir. Bu çalışmada yaşanılmış mekânların dönüşümü ve bu dönüşümlerin kentlere ve kentlilere sağladığı faydalar açısından Kocaeli ili Körfez ilçesi Hereke beldesinde yer alan ve cumhuriyet Türkiye’sinin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Sümerbank işletmelerinin Hereke lojmanlarının Kocaeli Üniversitesi bünyesinde konut işlevlerinden çıkarak; eğitim işlevlerini yüklenerek bir üniversite mekânları bütününe dönüşümü ve bu dönüşümün Hereke ve Kocaeli’ye kazandırdığı kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyolojik faydalar irdelenerek, mekânların kullanım esnekliği ile uyumu iç mimari tasarım ölçütleri açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmada ortaya konulan yazılı ve görsel belgelerin ileride yapılması düşünülen mekânların işlevsel dönüşümü çalışmalarında ve diğer araştırmalar için bir kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır.


Keywords


Yapıların işlevsel dönüşümü, sanayi yapıları, Kocaeli, Hereke, eğitim yapıları.

Author: Deniz DEMİRARSLAN - - Özgür ALGAN
Number of pages: 35-49
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4008
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.