ISSN:2149-0821

TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ


Bu çalışma Türkiye’de 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler derslerindeki çevre eğitiminin yerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada çevre ve çevre eğitiminin tanımı yapılmış, Türkiye’deki çevre eğitimi konusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan doküman analizi deseni kullanılarak incelenmiş ve bu sınıflardaki çevre eğitiminin yeri değerlendirilmiştir. Ülkemizdeki sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan çevre eğitiminin durumunun analiz edilebilmesi için Avrupa ve Asya’da ki çevre eğitimi örneklerine bakmak yararlı olacaktır. Amaca dönük olarak çevre eğitiminin yurt dışındaki boyutunu anlamak için Avrupa ve Asya ülkelerinin çevre eğitimiyle ilgili web tabanlı bilgi kaynakları incelenmiştir. Çalışma sonucunda sosyal bilgiler ders kitapları incelendiğinde 6. ve 7. sınıf ders kitaplarında çevre ile ilgili konulara yer verildiği tespit edilmiştir. 6. sınıfta Sosyal Bilgiler Öğreniyorum, Ülkemizin Kaynakları, Ülkemiz ve Dünya ünitelerinde çevre ve çevre eğitimiyle ilgili bilgilere yer verildiği belirlenmiştir. 7. sınıfta ise çevreyle ilgili bilgiler Ülkemizde Nüfus, Ekonomi ve Sosyal Hayat, Yaşayan Demokrasi, Ülkeler Arası Köprüler ünitelerinde aktarıldığı görülmüştür. Ayrıca çevre ile ilgili görsellere de yer verildiği anlaşılmıştır.


Keywords


Çevre, Eğitim, Öğrenme alanı, Sosyal bilgiler dersi

Author: Asım ÇOBAN - - Mehmet TEMİR
Number of pages: 21-34
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4009
Full text:
Share:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.