ISSN:2149-0821

TARIMSAL MEKANİZASYONDA MARKA ALGISI: SİVAS ÖRNEĞİ


Tarım, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana, hem en önemli geçim kaynağı hem de, geniş ürün yelpazesine sahip olması nedeniyle otomotiv, yedek parça, makine, ilaç… vb. endüstrilerin gelişmesinde rol oynayan temel sektörlerin başında gelir. Dünya nüfusunun sürekli olarak artması ve buna paralel olarak ekilebilir tarım alanlarının azalması mevcut tarım alanlarının daha verimli kullanılma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yapılan araştırmalar eski geleneksel yöntemler yerine tarım makinalarının kullanıldığı yeni yöntemlerle ürün verimliliğini artırılabileceği gösterilmiştir. Özelliklede tarımsal mekanizasyon araçları olarak da adlandırılan tarım makinaları, üretimde işgücü verimliliğini artırmış, maliyetleri düşürmüş, modern üretim teknolojilerinin kullanılmasını ve işlemlerin zamanında, agroteknik ihtiyaçlara uygun şekilde yapılmasını sağlayarak ürün kalitesini ve verimini artırmıştır. Tarımsal mekanizasyonun öneminin her geçen gün artması yatırımcıların bu sektöre yönelimlerini hızlandırmış ve üretici firmaların markalaşma adına çok çeşitli stratejiler geliştirmelerine sebep olmuştur. Günümüz ekonomilerinde bu stratejiyi başaran her firma pazarda tutunabilmekte, aksi durumda bu firmalar bir nevi çağ dışı kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı tarımsal mekanizasyonda çiftçilerin marka algısının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın analizinde kullanılan veriler Sivas ilinde faaliyet gösteren ve tarım makinaları grubundan herhangi birine sahip olan çiftçilerle yüz yüze yapılan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, e-ticaret, internet ve sosyal medya araçlarını kullanma düzeyi artışına bağlı olarak yaş grubu küçüldükçe çiftçilerin marka algısı artmakta, yaş grubu büyüdükçe marka algısı yerini satıcıya olan güven ve ikili ilişkiye bırakmaktadır.


Keywords


Tarım Makineleri, Marka, Markalaşma.

Author: Figen ARSLAN KOÇKAYA - - Hüdaverdi BİRCAN
Number of pages: 359-371
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4051
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.