ISSN:2149-0821

1815 VİYANA KONGRESİ VE ŞARK MESELESİ


Fransa’da Napolyon Bonapart'ın başlattığı sınır genişletme stratejisi birtakım devletler tarafından pek hoş karşılanmamıştır. Bu nedenle Avrupalı devletler Fransa’ya karşı birlik olmuşlar, Napolyon ile mücadele etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu ise azalan gelir ve gerileyen toprakları karşısında düzeni sağlayacak yeni arayışlara girdiği bu dönemde, Avrupa ülkeleri sanayi devrimini tamamlamıştır. Başlarda görülen 18. yüzyıl Avusturya-Rus ve Rus-Fransız ittifakları bir süre sonra sonlanmıştır. Bu sırada Avrupalı devletler arasında dünya liderliği yarışı başlamış ve 1815 Viyana Kongresi ile devletlerarası müttefikliğin yeniden doğuşuna zemin hazırlanmıştır. Şark sorunu ise bu kongre neticesinde anılmaya başlanmış ve sınırlar çizilerek oluşacak yeni dünya düzeninin temelleri atılıp, bu yönde politikalar oluşturulmaya başlanmıştır.


Keywords


Napolyon, Doğu, Viyana, Avrupa, Osmanlı.

Author: Sevim BİNİCİ
Number of pages: 418-427
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4067
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.