ISSN:2149-0821

PORSELEN YÜZEYLERDE UYGULANAN SIRÜSTÜ FIRÇA DEKOR TEKNİĞİ


Avrupa’da düzenli porselen imalatı, Almanya’da 1713 tarihinde, Avusturya’da ise 1718 yılında başlamıştır. 1759 yılında İngiltere’de Josiah Wedgewood, 1748 yılında Rusya’da Dmitry IvanovichVinogradow, porselen alanında çalışmalar başlatan ilk kişiler olmuşlardır. Porselen üretiminde, ürün çeşitliliğini arttırmak için pek çok dekor tekniği geliştirilmiştir. Bunların arasında el dekorlu ürünlerin bir görgü ve prestij sembolü olarak görülmesi sebebiyle artan ilgi ve talep bu alanda yapılan çalışmaların geniş bir yelpazede oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmada incelenen porselen sırüstü yüzeylere uygulanan fırça dekor çalışmalarında Avrupa’da Fransa, Almanya ve Macaristan porselenleri üzerine geliştirilmiş fırça dekorlarına yer verilmiştir. Yapılan uygulamalarda kullanılan renklere, teknik özelliklere ve desenlere dair bilgiler de yer almaktadır.


Keywords


Porselen, Sırüstü Fırça Dekoru, Avrupa Porseleni

Author: Ezgi GÖKÇE - - Gamze GÖRGÜNAY
Number of pages: 344-358
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4076
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.