ISSN:2149-0821

GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASININ NÖROPAZARLAMA PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ


Günümüzde tüketici beklentilerinin değişmesi, ürün ve hizmetlerde yenilikleri ortaya çıkarmıştır. Değişen tüketici istek ve beklentileri karşısında pazarlama karması (4P) elemanları yetersiz kalmıştır. İşletmeler, yoğun rekabet ortamında değişen tüketici taleplerine hitap edebilmek ve pazardaki talebi artırabilmek amacıyla pazarlama karması elemanlarının etkileyen çevresel faktörlerden ziyade tüketicilerin özelliklerini daha önemser bir hale gelmiştir. Bunula birlikte, geleneksel araştırma yöntemlerinin tüketicinin karar mekanizmasını altında yatan sebepleri anlamada önemli sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sebeple, değişen tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek için pazarlama araştırmacıları yeni araştırma yöntemlerine yönelmeye başlanmıştır. Bu araştırma yöntemlerini içeren pazarlama anlayışlarından biri de; tüketicinin karar mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamada önemli yer tutan Nöropazarlama’dır. Bu çalışmada; pazarlamanın evrimiyle birlikte gelinen son noktada pazarlama karması elemanlarının, nöropazarlama araştırmaları perspektifinden uygulama örnekleriyle birlikte sunulması hedeflenmektedir.


Keywords


Pazarlama karması (4P), Nöropazarlama.

Author: Talha BAYIR - - Nurcan YÜCEL - Atilla YÜCEL
Number of pages: 252-275
DOI: http://dx.doi.org/10.16990/SOBIDER.4079
Full text:
Paylaş:
The Journal of Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.